Nguồn máy tính Huntkey CP-400H (Fan 12cm)

0825.066.388