Sản Phẩm Dịch Vụ

Với định hướng chiến lược trong vòng 3 năm 4B Việt Nam phấn đấu trở thành công ty chuyên nghiệp hàng đầu khu vực trong các lĩnh vực hoạt động chính: cung cấp thiết bị, linh kiện máy tính, server và cung cấp dịch vụ bảo hành, sửa chữa, hỗ trợ … 4B Việt Nam đã và đang tập trung năng lực chuyên môn và nguồn lực tài chính cho các lĩnh vực hoạt động sau:

I. Cung cấp thiết bị:

  • Máy tính, server
  • Linh kiện máy tính, server
  • Phần mềm
  • Camera
  • Hệ thống xếp hàng thông minh

II. Tư vấn cho khách hàng

  • Tư vấn xây dựng hệ thống quản lý server, máy tính
  • Tư vấn các giải pháp công nghệ
  • Hỗ trợ kỹ thuật và cung cấp giải pháp xử lý sự cố.

III. Dịch vụ

  • Dịch vụ kiểm tra định kỳ, kiểm tra theo yêu cầu
  • Dịch vụ bảo trì, sửa chữa