Nguồn máy tính Huntkey CP-350H Fan 12cm

0825.066.388