Nguồn máy tính 1stPlayer Fire Dancing PS-550SI 550W

0825.066.388