Máy chấm công và kiểm soát ra vào ZKTeco F22

0825.066.388