Màn hình Samsung Odyssey G7 LC27G75TQSEXXV 26.9 inch 240Hz – Cong