Màn hình máy tính Samsung The Space LS32R750UEEXXV 32 inch Ultra HD 4K 144Hz