Màn hình máy tính Samsung The Space LS27R750QEEXXV 27 inch Ultra HD 2K 144Hz