Màn chiếu treo tường DALITE P96WS (96” x 96”) – 136”