Màn chiếu treo tường DALITE P84WS (84” x 84”) – 120”