Màn chiếu điện DALITE P84ES (84” x 84”) – 120”

0825.066.388