Đầu đọc mã vạch Honeywell Voyager 1250G

0825.066.388