Card mạng ASUS XG-C100C (Gaming Card) tốc độ 10Gbps

0825.066.388