Máy tính đồng bộ Dell Vostro 3888 MTI78105W-8G-1T

0825.066.388