May tính đồng bộ Acer Aspire XC-885 DT.BAQSV.005

0825.066.388